Tag Archives: quảng cáo

Làm thế nào để thực hiện một TVC hay

Một khái niệm TVC là những câu chuyện, chủ đề và ý tưởng truyền tải bằng visdeo, nhằm phục vụ công tác thúc đẩy tăng hiệu quả kinh doanh. Quá trình này thường bắt đầu bằng một ý tưởng hay khái niệm và sau đó được viết như một kịch …

Read More »

TVC QUẢNG CÁO LÀ GÌ?

Quay Phim giới thiệu doanh nghiệp là một hình thức của TVC quảng cáo. Cùng với sự phát triển của công nghệ, những cụm từ “sản xuất TVC, làm TVC quảng cáo, ….” đã không còn xa lạ. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, các thông tin liên …

Read More »